SVJ/BD BABÁKOVA 2151-5

Bytové Družstvo a Společenství Vlastníků Jednotek domu v Babákově ulici č.p. 2151-5, Praha 4 Chodov


Rekonstrukce

1)  Rekonstrukce lodžií

4.3.2019

V minulém týdnu začali zástupci dodavatele – společnosti DuoTech Trade s.r.o. sjednávat termín pro montáž zasklení v jednotlivých bytech.

Montáž bude zahájena v příštím týdnu, tedy od 18. března 2019. Protože instalace zasklení probíhá vždy z interiéru bytu, je montáž možno provést pouze v termínu, který s jednotlivými vlastníky nebo nájemníky dojedná dodavatel. Do termínů montáží nebudeme pro zjednodušení nijak zasahovat a v tuto chvíli ani neznáme přesný harmonogram.

Do samotného procesu samozřejmě vstoupíme tehdy, pokud se objeví nějaké problémy nebo komplikace.

17.12.2018

Dnešního dne jsme od firmy Herain převzali zpět staveniště a prostory zapůjčené v průběhu rekonstrukce lodžií.

Konstatovali jsme, že staveniště a zapůjčené prostory byly vráceny v pořádku, uklizené a bez vad. Byly také zaznamenány stavy odpočtových elektroměrů a vodoměrů tak, aby nám zhotovitel mohl odečíst spotřebovanou vodu a elektrickou energii od celkové ceny zakázky.

I když o to firma Herain usilovala, nepřevzali jsme dílo, protože z našeho pohledu jej nelze převzít jako nekompletní. Nyní tedy budeme čekat na dodávku zasklení 43 lodžií a teprve poté dojde k závěrečnému vyúčtování.

9.12.2018

V průběhu příštího týdne proběhne vrácení staveniště a zrušení všech jeho zařízení. Budeme se samozřejmě snažit uhlídat také úklid kolem našeho domu.

V tomto případě se nejedná o převzetí díla, neboť to bude možné převzít až po dodání zasklení. O termínu jeho realizace nemáme v tuto chvíli přesnější informace. Zasklení se vždy realizuje z interiéru bytu.

29.11.2018

Jak jste jistě nepřehlédli, v průběhu tohoto týdne začala firmy Herain demontovat lešení před lodžie, který již byly osazeny zábradlím. Postupně tak v krátké době zmizí lešení kolem celého domu a staveniště bude uklizeno a převzato zpět od dodavatele.

Pokud byste na své lodžii zjistili nějakou vadu, informujte nás o ní prostřednictvím emailu info@babakova.cz ideálně s přiloženými fotografiemi. Tyto vady budeme následně reklamovat u dodavatele.

Ještě před demontáží lešení byly zaměřeny lodžie určené k zasklení. Dodavatel nám ještě neoznámil termín realizace zasklení. Bohužel však můžeme takřka s určitostí předpokládat, že se tak nestane do konce tohoto roku.

Jakmile budeme mít alespoň odhad termínu zasklívání ze strany dodavatele, budeme vás obratem informovat.

11.11.2018

Blíží se termín (16.11.2018), ve kterém měly být dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi SVJ Babákova 2151-5 a firmou Ing. Ilja Herain předány práce kompletní rekonstrukce lodžií s výměnou zábradlí a zaklení. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že se ze strany dodavatele termín nepodaří dodržet.

Do dnešního dne byly realizovány následující práce:

Všechny shora uvedené práce byly od dodavatele převzaty a byla konstatována standardní kvalita s dodržením všech předepsaných technologických postupů. Jednotlivé celky díla byly kontrolovány a postupně přejímány společností HONEST control s.r.o. zajišťující pro naše SVJ stavební dozor.

V současné době je prováděna pokládka dlažby, která by měla být bezprostředně následována montáží zábradlí. Montáž zábradlí by měla být dle příslibu zhotovitele zahájena v pondělí 19.11.2018 v následujícím pořadí: pravé tři věže (2151/03 – 2151/23, 2151/05 – 2151/21, 2152/05 – 2152/17) a nejvíce levá (2155/02-2155/21). Dále pak zbývající věže čelní části domu a nakonec zadní 3 věže.

Na naše dotazy ohledně termínu montáže zasklení zatím zhotovitel nesdělil nic konkrétního s tím, že k zaměření zasklení může dojít až po montáži zábradlí.

2) Výměna vstupních dveří

17.12.2018

Dnes také proběhla poslední následná kontrola automatických zavíracích mechanismů vstupních dveří, výměna zavírače ve vchodu 2153 a oprava chybně namontovaného prvku ve vchodu 2151.

Vstupní dveře by tedy měly být v pořádku a plně funkční.

9.12.2018

Zednické práce související s výměnou vstupních dveří budou od dodavatele převzaty ve středu 12.12.2018.

Finální úprava vstupních portálů fasádní strukturou je již z větší části provedena a bude dokončena před předáním staveniště.

K úplnému dokončení této kapitoly zbývá ještě doplnit jeden díl zábradlí před nebytovým prostorem 2152 a atiky nad vstupy osadit okapy.

29.11.2018

Také výměna vstupních dveří se pomalu blíží svému závěru. V současné době probíhají dokončovací práce na začištění jednotlivých vstupů.

Vnitřní strany vstupních portálů, kde byly dozdívány výplně mezi vstupními dveřmi a vstupy do nebytových prostor budou ještě nataženy stejnou fasádní strukturou, kterou byly upraveny interiéry lodžií.

Automatické zavírače dveří snad fungují všude bezchybně s výjimkou předního vstupu do objektu 2153, kde ještě čekáme na výměnu zavírače, který byl reklamován.

11.11.2018

Proběhla výměna všech vstupních dveří našeho bytového domu. V současné době můžeme konstatovat úplné zednické začištění výměny. Zbývají pouze některé drobnosti typu zpětné montáže skříně UPC ve vchodu 2154, montáže plastových lišt pro kabeláž zvonků apod.

Včera (13.11.2018) jsme s dodavatelem prošli, zkontrolovali a seřídili všechny automatické zavírače. S výjimkou vchodu 2153, kde byl automatický zavírač reklamován jsou všechny dveře funkční.

3) Úprava nebytových prostor (bývalá Šipka) a vstupní chodby 2152

9.12.2018

Úprava nebytových prostor ve vchodu 2152 a přilehlých chodeb 2151 a 2152 je z hlediska stavebních prací dokončena a bude převzata ve středu 12.12.2018. V nebytovém prostoru 2152 pak již zbývá pouze dokončit kompletaci instalatérských prací.

29.11.2018

Úprava nebytových prostor ve vchodu 2152 a přilehlých chodeb 2151 a 2152 se již také chýlí ke konci. V průběhu příštího týdne budou stavební práce dokončeny a staveniště zpět předáno.

11.11.2018

V současné době probíhají úpravy nebytových prostor ve vchodu 2152 (bývalá prodejna potravin Šipka). Nebytový prostor byl zmenšen na úkor vstupní chodby a nové kolárny. Parametry chodby se tím vrátily do stavu při kolaudaci bytového domu. Obyvatelé vchodu 2152 tak získají nejenom důstojný vstupní chodbu, ale také novou kolárnu. Všechny stavební práce by měly být dokončeny nejpozději do konce příštího týdne (23.11.2018)

Ekonomický přínos z pronájmu nebytového prostoru byl a bude pro naše družstvo zanedbatelný. Z našeho pohledu, který jsme již mnohokrát vyslovili je tedy podstatnější kvalita společných prostor a tím i kvalita bydlení jako taková.

Důležité kontakty

Havarijní služba
Bytoservis nonstop

241 414 141
241 412 222
605 424 242

Správní firma – K.O. poradenství s.r.o

info@koporadenstvi.cz
739 490 242 nájemné

Výtahy – vyproštění

602 218 728

Úklid pan Průžek

724 146 800

Bytové družstvo Babákova 2151-5

info@babakova.cz

Pozor, převody podílů je nutné objednat předem na emailu info@babakova.cz

Všechny kontakty