SVJ/BD BABÁKOVA 2151-5

Bytové Družstvo a Společenství Vlastníků Jednotek domu v Babákově ulici č.p. 2151-5, Praha 4 Chodov


Převody bytových jednotek do osobního vlastnictví (OV)

Poslední dobou se začínají hromadit dotazy, kdy a jak se budou družstevní byty převádět do osobního vlastnictví. Na této stránce budou informace, které se případného převodu týkají.

 Akualizace 20.7.2015: Družstvo má již vypracováno prohlášení vlastníka, které bylo již úspěšně zapsáno Katastrálním úřadem. Tzn. náš dům byl rozdělen na bytové a nebytové jednotky. Každý z Vás si tuto skutečnost může ověřit např. na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.  Byl vypracován postup a žádost pro zájemce o převod své bytové jednotky do osobního vlastnictví. První podání žádosti je možné nejdříve ve středu 5.8.2015!!

Postup převodu do OV

Žádost o převod bytové jednotky do OV

 

Akualizace 5.12.2014: Družstvo již má vypracován první krok – prohlášení vlastníka. Dle tohoto dokumentu se náš dům rozdělí na bytové a nebytové jednotky, které budou následně zapsány Katastrálním úřadem. Termín uzavření tohoto kroku se očekává v prvních měsících roku 2015. Na katastrální úřad se společně z prohlášením vlastníka přikládají nové Stanovy, které budou platné v okamžiku vzniku Společenství vlastníku v našem domě. Viz návrh stanov SVJ

 

Důležitá informace:

Byty se nebudou převádět do OV dříve než v druhé  polovině roku 2015. V této době budou zaplaceny všechny úvěry a tudíž převod do OV bude jednodušší.

 

Naše správní firma nám k tomu poskytla dva dokumenty, z nichž si každý družstevník může udělat obrázek, co je pro něj výhodnější, jestli forma družstevního nebo osobního vlastnictví.

BD_SVJ_porovnani_tabulka

BD_SVJ_porovnani_text

 

 

Důležité kontakty

Havarijní služba
Bytoservis nonstop

241 414 141
241 412 222
605 424 242

Správní firma – K.O. poradenství s.r.o

info@koporadenstvi.cz
739 490 242 nájemné

Výtahy – vyproštění

602 218 728

Úklid pan Průžek

724 146 800

Bytové družstvo Babákova 2151-5

info@babakova.cz

Pozor, převody podílů je nutné objednat předem na emailu info@babakova.cz

Všechny kontakty