SVJ/BD BABÁKOVA 2151-5

Bytové Družstvo a Společenství Vlastníků Jednotek domu v Babákově ulici č.p. 2151-5, Praha 4 Chodov


Aktuálně – 15. týden 2019

Lodžie

Dne 28. března 2019 byla dokončena montáž zasklení lodžií, která završila celou investiční akci rekonstrukce lodžií. V tuto chvíli bychom vás rádi požádali o nahlášení případných vad na provedeném díle. Vady, které již byly v průběhu času hlášeny prosím znovu nehlaste. Na základě vašich informací sestavíme seznam vad a nedodělků pro zhotovitele k opravě a dopracování.

Zámečnické práce (kolárna 2152 a zábradlí 2152)

V průběhu příštího týdne bude provedena montáž chybějícího zábradlí u vchodu 2152. Zároveň proběhne montáž držáků na kola a mříží u kolárny v témže vchodu.

Hlášení skutečného počtu osob žijících v bytových jednotkách

Rádi bychom vás upozornili na zákonem danou povinnost nahlášení změn v počtu obyvatel bytové jednotky. Pokud se ve vaší jednotce změní počet uživatelů, je nutné bez zbytečného odkladu tuto skutečnost nahlásit SVJ. Povinnost hlášení změn se vztahuje i) na vlastníky jednotek, ii) na nájemníky bytového družstva nebo vlastníka jednotky a iii) na podnájemníky nájemníků bytového družstva. Aby bylo hlášení změn co nejjednodušší, spustili jsme na webových stránkách (www.babakova.cz) formulář k nahlášení změny.

Markýzy

V posledním období jsme se setkali se zájmem o montáž markýz do lodžií našeho bytového domu. Poptali jsme několik dodavatelských firem a pro přehlednost zpracovali relevantní výsledky do tabulky. S ohledem na počet zájemců, který velmi pravděpodobně nebude velký bychom za SVJ realizaci jednotlivých montáží pouze zprostředkovali a dle počtu objednávek zajistili hromadnou slevu. Z finančního hlediska s celým projektem nebude mít SVJ žádnou spojitost a jednotlivé markýzy si budou zájemci hradit sami.

Příprava výběrového řízení na projekční a inženýrskou společnost

V současné době vybíráme subjekty, se kterými jednáme o jejich účasti ve výběrovém řízení na projekční a inženýrskou firmu, která by zpracovala kompletní projektovou dokumentaci a podklady pro výběrové řízení na generálního dodavatele rekonstrukce a revitalizace společných prostor našeho bytového domu. Pokud by měl někdo z vás typ a zajímavé reference na společnost uvedeného typu, rádi ji do výběrového řízení zahrneme.

Důležité kontakty

Havarijní služba
Bytoservis nonstop

241 414 141
241 412 222
605 424 242

Správní firma – K.O. poradenství s.r.o

info@koporadenstvi.cz
739 490 242 nájemné

Výtahy – vyproštění

602 218 728

Úklid pan Průžek

724 146 800

Bytové družstvo Babákova 2151-5

info@babakova.cz

Pozor, převody podílů je nutné objednat předem na emailu info@babakova.cz

Všechny kontakty